Hakatsuru ‘Sayuri’


Hakatsuru ‘Sayuri’

14 | 45

Junmai Nigori / 12.5% abv / Hyogo, Japan