Hitachino ‘Awashizuku’


Hitachino ‘Awashizuku’

14.00

Sparkling Junmai / 12% abv / Ibaraki, Japan