Kikusui ‘Karakuchi’


Kikusui ‘Karakuchi’

16 | 58

Honjozo | 15% | Niigata, Japan | 720mL